Články

3. část: Nejběžnější přesvědčení, která podporují úzkost a panickou ataku


I když se lidé trpící panickými záchvaty často cítí jako jediní na celém světě, co mají tento problém, myšlenky, které doprovázejí panické ataky, jsou často velmi podobné. Zde jsou ty nejběžnější, se kterými jsme se setkali.

Panická myšlenka 1: Co když zemřu na srdeční záchvat

Nemusí to být v tom momentě poznat, ale lidské srdce během panické ataky záměrně reaguje tak, jak má, tedy tluče rychleji. Může to být nepřirozený pocit, protože bušení srdce je většinou spojováno s velkou fyzickou aktivitou, kdy si toho tolik nevšímáte. Pokud nemáte srdeční potíže, není to pro vaše srdce nebezpečné. Kdyby vám to dělalo starosti, vyhledejte svého lékaře.

Panická myšlenka 2: Co když se udusím

Nemusí to být příjemný pocit, ale je menší pravděpodobnost, že se udusíte během panické ataky než během kterékoli jiné situace, protože přirozeně přijímáte více vzduchu. Můžete mít zrychlený dech kvůli větší spotřebě kyslíku ve vašem těle nebo kvůli hyperventilaci (viz. 4. část).

Panická myšlenka 3: Mám mrtvici

Když nerozumíte tomu, co se vám děje, je přirozené si věci vysvětlit tak, jak jim rozumíte. Ovšem mrtvice nemá nic společného s panickými záchvaty, takže s tímto si nemusíte dělat starosti. Pokud vám to ale starosti dělá, poraďte se se svým lékařem.

Panická myšlenka 4: Mám strach, že omdlím

Mdloby nepřipadají v úvahu, když vás honí divoká zvěř, naopak by vás to mohlo stát život. Proto je velmi nepravděpodobné, že při panickém záchvatu ztratíte vědomí. A i kdybyste omdleli? Jak hrozné by to bylo? Konec světa? Horší než samotná smrt? Asi ne. Strach z mdlob je často způsoben pocitem závrati, který doprovází hyperventilaci, jež je někdy součástí paniky. Za chvíli se podíváme, co s tím můžete udělat.

Panická myšlenka 5: Mám nervový kolaps / Začínám bláznit

Pokud byste opravdu začínali bláznit, byli byste si toho vědomi? Teď už víte, že úzkost, panika nebo reakce útěk nebo útok jsou přirozené mechanismy, takže tato myšlenka nehraje žádnou roli.

Panická myšlenka 6: Ztrácím kontrolu

Když máte úzkostný záchvat, může vám připadat, že ztrácíte půdu pod nohama. Ve skutečnosti všechno, co se děje, je přesunutí kontroly nad situací z vědomí do podvědomí, takže věci jsou stále pod kontrolou, jen trochu jinak.

Panická myšlenka 7: Jsem tak slabý/á, že se nemohu pohnout nebo můžu upadnout

Pocit slabosti je způsoben třesem, který jsme dříve zmínili. Ve skutečnosti jste během panické ataky silnější než jindy, protože vaše velké svaly jsou zásobené velkým množstvím kyslíku.

Panická myšlenka 8: Ztrapním se, budu ponížen/a

Kolikrát jste opravdu byli poníženi nebo ztrapněni panickým záchvatem? Pokud jste někdy byli, bylo to opravdu tak hrozné? Během záchvatu je velmi běžné a přirozené si myslet, že to vaše tělo nevydrží. Pravdou je, že panická ataka je krátkodobá reakce.

Přejít na 4. část: Symptomy panické ataky - hyperventilace (předýchávání)

Zdroj: www.panic-attacks.co.uk/course