Individuální a týmová supervize

Supervize


je forma podpory pro profesionály v pomáhajících profesích, např. pečovatele, asistenty, sociální pracovníky, terapeuty, pracovníky ve školství a zdravotnictví apod., tedy všechny, jejichž náplní práce je pečovat a starat se o druhé.

Tito obětaví lidé ale také potřebují péči a podporu, a tu jim může poskytnout jejich supervizor. Jeho prací tedy není ani kontrola ani řízení jejich práce, to je věc jejich nadřízených.

I vedoucí pracovníci v oblasti pomáhajících profesí však mohou potřebovat podporu supervizora, neboť nesou větší zodpovědnost, jsou vystaveni různým tlakům a stresu, musí mnohdy řešit a rozhodovat se v obtížných situacích.

Nabízím tedy supervizi manažerům i jejich týmům, ale také individuální pro jednotlivé pracovníky a skupinovou pro pracovníky vykonávající podobný typ práce.

Supervizi mohu také poskytovat formou koučování. Na příklad takové spolupráce ve školství se můžete podívat na stránce Koučink.

Pokud máte zájem o supervizi, nebo potřebujete další informace, prosím pište na ps@psychoterapie-cbrod.cz

Pro ilustraci infografika od Nevypusť duši:
supervize ve škole