Články

2. část: Proč máme panické záchvaty?


Proč vlastně tolik z nás stále pociťuje paniku v tomto podstatně bezpečnějším prostředí? Odpověď lze nalézt v naší historii.

Panické záchvaty a jejich místo v moderním světě

Lidská evoluce probíhá zhruba 135 milionů let. Moderním životem můžeme nazvat asi jen posledních deset tisíc let, což je méně než jedna tisícina procenta (.001 %) v našem vývoji. To není dostatečná doba na přizpůsobení se novému prostředí. V podstatě jsme uvízli v moderním světě se zastaralými nástroji.

Spoušť paniky

Tohle všechno dává smysl, ale nevysvětluje to, proč někdo panické záchvaty má a někdo ne, nebo proč někomu najednou začnou. Abychom nalezli odpověď, podívejme se na hladinu stresu v našem životě. Pamatujte, stres je vyvolán jen způsobem, jakým reagujeme na různé situace. Když je člověk všeobecně stresovaný nebo úzkostlivý, ta spoušť, neboli reakce útěk nebo útok, je snadněji spuštěna.

Podvědomá mysl se rychle učí

Když nastal panický záchvat v nějaké situaci, mysl se rychle naučí se té situace bát. Panická ataka může být "podmíněna" ke spuštění konkrétní situací nebo prostředím. Dalo by se říci, že velké množství každodenního stresu může stisknout tuto "spoušť", takže se to rozjede jako chybný autoalarm, který se spustí pokaždé, když někdo projde kolem.

[Toto je podobné mechanismu, který vyvolá staré vzpomínky, když slyšíte nějakou písničku nebo cítíte specifickou vůni.]

Naši "spoušť" můžeme povolit ujištěním se, že máme dostatečné množství odpočinku každý den. Ukázali jsme, že panická ataka je reakce, kterou každý z nás někdy potřebuje. Můžete si paniku představit jako strážce, jehož úkolem je vás chránit před újmou. Je tu potřeba, ale je nutné, aby se naučil rozlišovat bezpečné a ohrožující situace, rozpoznat přítele od nepřítele.

Odpodmiňování paniky

Občas, když se lidská podvědomá mysl naučí spojovat paniku nebo úzkost s určitou situací, může pomoci "odpodmiňování" nebo "desenzibilizace". V podstatě to znamená navrácení vzpomínky nebo situace do původního stavu, bez emocí. Tradičně se toho dosahovalo "systematickou desenzibilizací", při níž byl člověk znovu vystavován problémové oblasti.

V současnosti je možné odpodmiňovat vzpomínky nebo panické situace použitím techniky řízené vizualizace známé jako "rychlá léčba fobie" nebo "V/K disociace", vedené nejlépe terapeutem s výcvikem v hypnoterapii.

Agorafobie a panické ataky

Někteří lidé si po panickém záchvatu vyvinou strach z otevřených prostor. Ten je známý jako agorafobie a může se projevovat jako strach z davu, přelidněných míst nebo prostě pobytu mimo bezpečí domova. Když se na toto podíváme z perspektivy evoluce, dává to smysl. Před tisíci lety jsme museli být opatrní na otevřených, širokých prostranstvích kvůli možnosti napadení divokou zvěří.

Agorafobie se také může rozvinout jako panické ataky rozšířené z jedné situace na druhou. Jak jsme viděli dříve, panické záchvaty fungují prostřednictvím podvědomé mysli.

Podvědomí "vidí" vzorec, který byl původně spojen s panikou, a předpokládá, že je na místě znovu paniku spustit.

Vzhledem k tomu, že tento vzorec musí být přibližně podobný, může se stát chyba. Například, paní měla svůj první panický záchvat v přelidněném metru, právě když uvízli v tunelu. Její matka nedávno zemřela a tak už byla velmi stresovaná.

Příští týden měla na večírku další záchvat. Seděla na pohovce obklopena lidmi. Její podvědomí rozhodlo, že je to to samé jako předtím v metru (kde také seděla obklopena lidmi) a spustilo druhou příhodu. Není těžké si představit, jak by se toto mohlo rozšiřovat na další veřejnou dopravu a další situace.

Uklidnění

Jakmile panické ataky přestanou, vaše tělo a mysl dostanou zprávu, že dřívější panické situace už nejsou skutečnými hrozbami.

Přejít na 3. část: Nejběžnější přesvědčení, která podporují úzkost a panickou ataku

Zdroj: www.panic-attacks.co.uk/course