Články

Varování a výzva – všem psychoterapeutům i všem ostatním!


Praha, 12. 1. 2017
Praxe všech psychoterapeutů vykonávané mimo rámec zdravotnictví jsou v ohrožení!

Originální "Varování a výzvu" najdete zde.

Současná rétorika a aktivity výboru České psychoterapeutické společnosti – ČPtS (www.psychoterapeuti.cz) pod vedením PhDr. Karla Koblice směřují k prosazení úzkého zájmu klinických psychologů, jímž je vymezení psychoterapie jako čistě zdravotnického výkonu, který mohou vykonávat prakticky pouze psychologové s atestací z klinické psychologie či lékaři – psychiatři. Pokud dojde k prosazení a legislativnímu ukotvení těchto zájmů, hrozí, že nebude do budoucna oficiálně možné provozovat psychoterapeutickou praxi mimo řádně registrované zdravotnické zařízení, a to i přes to, že je tato praxe řádně vedena a psychoterapeut je pro výkon psychoterapie dostatečně odborně kvalifikován.

Podle evropského standardu (Evropská asociace pro psychoterapii) pro kvalifikaci a výkon psychoterapie postačuje magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání v některém z oborů tzv. pomáhajících profesí (mimo lékařů a psychologů to bývají často sociální pracovníci, pedagogové, adiktologové, vysokoškolsky vzdělané zdravotní sestry, teologové aj.) a absolvování řádného komplexního psychoterapeutického výcviku. Psychoterapie tak slouží lidem, kteří ji potřebují, nejen prostřednictvím zdravotnictví, ale také v sociálních službách, školství a v dalších společenských resortech či v samostatných privátních psychoterapeutických praxích.

Tento evropský standard vedení České psychoterapeutické společnosti svým směřováním opustilo, a to i přes to, že poslední shromáždění členů ČPtS v listopadu 2015 vyjádřilo vůli k otevřenosti a podpoře výkonu psychoterapie i pro psychoterapeuty mimo rámec zdravotnictví. V současnosti je tak namísto ČPtS otevřenou platformou pro všechny psychoterapeuty Česká asociace pro psychoterapii – ČAP (www.psychoterapie.cz). Ta vznikla původně před lety jako protestní aktivita vůči politice ČPtS se snahou korigovat směřování této společnosti, v dnešní době je již svébytnou odbornou asociací s definovaným standardem psychoterapeuta dle aktuálních evropských trendů. ČAP prosazuje zájmy psychoterapie a psychoterapeutů „obojího vyznání“ – zdravotníků i nezdravotníků, podporuje a rozvíjí dialog a spolupráci všech psychoterapeutů napříč společenskými resorty i psychoterapeutickými školami.

K prosazování otevřeného pole pro výkon psychoterapie v rámci naší společnosti potřebuje Česká asociace pro psychoterapii širokou podporu všech psychoterapeutů podobného smýšlení i podporu veřejnosti.

Nejjednodušším a nejúčinnějším vyjádřením podpory myšlenkám této výzvy ze strany psychoterapeutů je podání přihlášky ke členství v ČAP. Jste-li členem ČPtS (a nechcete se stát současně členem ČAP), vyjádřete svůj nesouhlas otevřeně uvnitř ČPtS tím, že napíšete jejímu výboru, nebo vyjádřete podporu této výzvě tím, že napíšete svůj názor autorovi této výzvy. Veřejnost může podpořit ČAP a její otevřenou společenskou nabídku psychoterapie například finančně (darem) či prostřednictvím dalšího šíření této výzvy.

S poděkováním všem, kteří se svým hlasem a příspěvkem připojí k diskusi či jinou svojí aktivitou vyjádří, že jim není lhostejná budoucnost psychoterapie, psychoterapeutů i těch, kteří psychoterapii potřebují,

prim. MUDr. František Matuška (matuska@hermesgroup.cz)


Autor této výzvy je lékař, psychiatr a psychoterapeut. V současnosti je členem jak ČPtS, tak i ČAP. Ve své každodenní psychiatrické a psychoterapeutické praxi spolupracuje s řadou kvalifikovaných psychoterapeutů, z nichž někteří pracují ve zdravotnictví, jiní vykonávají svoji praxi mimo jeho rámec. Autor by byl rád, kdyby to tak – především v zájmu našich klientů – mohlo zůstat i do budoucna.

Psychoterapie pomáhá ke spokojenějšímu životu.