Články

Potřebujete antidepresiva? Jak to říct...


(Zkrácený překlad videočlánku PhDr. Lynna Johnsona, zakladatele Centra pro krátkou terapii, Salt Lake City, USA. Originální video viz. dole.)

    Tento článek můžete brát jakou malou část informací, na základě kterých se budete rozmýšlet, jestli budete užívat antidepresiva.
    Předpokládejme, že máte nějaký druh depresivní poruchy. Možná jste sami sebe diagnostikovali a přemýšlíte, jaké máte možnosti léčby. Možná jste navštívili svého lékaře a on vám napsal recept.
    To, o čem chci mluvit, mnoho lidí neví. Dá se to najít v literatuře, například v článku Antidepressant Drug effects and Depression Severity: A Patient-Level Meta-Analysis.
    Řeknu Vám tajemství: lidé, kteří dostávají tu nejlepší lékařskou péči, jsou ti nejpotrhlejší pacienti. Ti, co se dožadují vysvětlení a ptají se: "Doktore, jak víte, že to bude fungovat? Doktore tohle, doktore tamto..."
    Pokud se jedná o depresi, rozlišujeme tři úrovně: lehkou, střední a těžkou. Podle výzkumu, o kterém se píše např. v článku zmíněném výše, nemají antidepresiva žádný efekt na lehkou a střední depresi (kromě placebo efektu, takže si, řečeno s nadsázkou, zrovna tak můžete brát aspirin). V této oblasti tak zůstává výhradním přístupem psychoterapie. Teprve při těžkých depresích začínají antidepresiva fungovat.
    Stupeň deprese je možné změřit pomocí dotazníků, z nichž například CES-D je volně dostupný a může si ho vyhodnotit každý sám. Pokud lékař žádný měřící nástroj nepoužil, jak můžete vědět, kde se nacházíte? Při použití dotazníku CES-D je maximální počet bodů 60, přičemž stupně deprese odpovídají hodnotám: 0 - 9 žádná deprese, 10 - 17 lehká, 17 - 26 střední a nad 27 bodů těžká deprese. Problém je, že pokud jste statisticky pod 27 body a užíváte antidepresiva, zbytečně utrácíte peníze a marníte čas svého doktora, všichni na tom tratí.
   Takže:
    1. neberte antidepresiva, pokud jste pod 27 body, jinak pravděpodobně maříte čas
    2. měřte svůj stav; když ke mně lidé přijdou, dám jim pokaždé dotazník CES-D a myslím, že to opravdu zlepšuje můj léčebný program.
    Pokud můžete sdílet tyto informace, prosím udělejte to. Chci, aby o těchto věcech lidé věděli. Protože dobře informovaní pacienti dostanou vždy tu nejlepší péči. Lidé, kteří říkají: "Doktore, kolik procent lidí se tímto lékem vyléčí? Kolik se zlepší? Kolik procent tohle a tamto...?" Po pravdě, možná nabouráte svému doktorovi časový rozvrh, ale DOSTANETE LEPŠÍ PÉČI!

Zdroj: drlynnjohnson.com/do-you-need-an-antidepressant

Poznámka:
Jak můžete vidět v diskuzi pod článkem, položila jsem Dr. Johnsonovi doplňující otázku ohledně dotazníku CES-D. Jako odpověď jsem mimo jiné dostala mail, kde v přílohách byly originální verze dotazníků pro dospělé a pro děti a také doplňující informace pro vyhodnocení. Pokud byste měli zájem, funkční on-line verzi dotazníku pro dospělé najdete zde, o ostatní si můžete napsat na moji adresu ps@psychoterapie-cbrod.cz