Rodinné konstelace v Praze

Rodinné a systemické konstelace 24.8. 18 - 21 hodinAdresa: Ženské lázně, Praha 1 - Malá Strana, Prokopská 8
Přihlašování: mailem na info@psychoterapie-cbrod.cz nebo sms na tel. 606 911 590
Vstupné: 150 Kč, za postavení vlastní konstelace navíc 500,- Kč

Konstelace jsou způsob, jak se na vztahy a události podívat jiným způsobem, a díky tomu mohou vést k řešení věcí, které se řešení dosud vzpouzely a někdy se v rodině táhly i více generacemi. Z tohoto důvodu bývá užitečné podívat se pro začátek na svoji původní rodinu.

Také je možné pracovat na současných vztazích, ale i na dalších věcech, které dnes lidé řeší - otázky práce, peněz, zdraví apod.

Konstelace vycházejí z toho, že jsme všichni zapojeni, ať už si to uvědomujeme více nebo méně, do celé řady lidských systémů. Může to být např. pracovní tým v zaměstnání, ale zdá se, že systémem, který má na náš život největší vliv, je rodina. A tím je myšlena jak rodina, ze které pocházíme, mužská a ženská linie tvořená předchozími generacemi, tak i ta současná. Zároveň je i každý z nás jedinečným systémem, jednotou těla a duše. Těla s jeho silou i jeho slabostmi, duše s jejími pocity a náladami, myšlenkami, touhami a vzpomínkami. A také podvědomými pouty a silami, které ovládají náš život možná víc, než jsme si ochotni připustit. A souvisí mnohdy právě s naším zapojením do rodinného systému.

Pokud už vás napadá námět na konstelaci, můžete si ho zkusit připravit do podoby záměru…

Co byste chtěli, aby se změnilo? Čeho byste chtěli prostřednictvím postavení konstelace dosáhnout?


Máte-li zájem si vlastní konstelaci postavit, napište mi to prosím při přihlašování.
Zvu i k účasti bez stavění vlastní konstelace, což mnohdy přináší silný prožitek vedoucí k užitečným změnám.

Za večer postavíme dvě až tři konstelace.

Foto z konstelací