Články

Duševní nemoc je způsobena utrpením, přesto ji stále stigmatizujeme.


   Výzkumy ukazují, že nespočet nepříznivých situací přispívá k rozvoji psychických onemocnění. V dětství to může být chudoba, život na ulici, migrace, příslušnost k etnické menšině, předčasné odloučení od rodičů, sexuální, fyzické nebo emocionální zneužívání, šikana ve škole. V dospělosti pak dluhy, nešťastná manželství, stoupající nároky v práci a hrozící nezaměstnanost. Nejspíš největší příčinou lidského neštěstí jsou špatné vztahy s druhými lidmi, prožívané za nepříznivých okolností.
   Proč je to tak důležité? Mnoho psychiatrických pacientů cítí, že služby často ignorují jejich životní příběh: "Vždycky se ptají, co je na vás špatně, a téměř nikdy, co se vám stalo." Pacientům jsou rutinně podávány silné léky (které jsou na místě, ale pomáhají jen některým pacientům), ale málokdy je pacientům poskytnuta psychoterapie, která jim může pomoci vypořádat se s těmito zkušenostmi, nebo praktické rady (např. dluhové poradenství může mít své místo při léčbě deprese).
   Úzký medicínský přístup byl mimořádně neúspěšný, navzdory tomu, co se mnoho lidí domnívá. Zatímco se míra přežití a uzdravení u vážných fyzických onemocnění jako rakovina a nemoci srdce od druhé světové války výrazně zlepšila, míra uzdravení u vážných duševních nemocí se nezměnila.
   Navíc výzkumy ukazují, že výlučně biologický přístup zvyšuje stigma spojené s duševní nemocí. Čím více lidé přemýšlejí o duševní nemoci jako o geneticky podmíněném onemocnění mozku, tím méně jí rozumí jako reakci na nešťastné okolnosti a tím více se straní psychiatrických pacientů. Při výlučně biologickém přístupu je příliš snadné uvěřit, že lidé se dělí na dva poddruhy: duševně zdravé a duševně nemocné.
   Nedá se říct, že biologické přístupy nemají žádnou hodnotu, nebo že výzkum genetiků a neurovědců v oblasti psychiatrických onemocnění nemá své místo. Ale popis duševní nemoci jednoduše jako onemocnění mozku může jedině zvýšit stigma, odvést naši pozornost od dalších způsobů, kterými můžeme pomoci pacientům, brzdit nás při budování zdravějšího světa a podporovat vyloučení pacientů, pesimizmus a hluboké zoufalství.

Zdroj: www.theguardian.com